Vdovský důchod v souběhu se starobním a výchovné

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku. Mám nějaké nejasnosti, které se týkají výchovného.
1. U dílčených důchodů (např.česko/slovensko) je vypláceno výchovné ve standardní výši 500,- za každé dítě nebo je jeho výše také vyplácena poměrem jakým je vyplácen starobní důchod?
2. Také by mě zajímaly z tohoto pohledu vdovské i vdovecké důchody. Jelikož výchovné vstupuje do starobního důchodu v procentní části, bude se vdovecký důchod počítat z částky včetně výchovného? A jak se budou porovnávat tyto procentní části při výpočtu vdovského či vdoveckého důchodu v souběhu se starobním důchodem? Ministr Jurečka říkal, že vdovy dostanou nekrácených 500,- za každé dítě, jak toho v budoucnu dosáhnou? Na valorizačním výpise je výchovné uvedeno zvlášť, je to proto aby bylo možno jej odpočítat a pozůstalostní důchod vypočítat bez něj a po porovnání důchodů v souběhu pak ženám připočítat zpět nekrácené výchovné?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovský důchod v souběhu se starobním a výchovné

V případě dílčených důchodů se bude dílčit i výchovné a to ve stejném poměru, jakým byl dílčen starobní důchod.

Pozůstalostní důchod počítaný z důchodu poživatele starobního důchodu, který byl zvýšen o výchovné, bude spočítán z procentní výměry důchodu, vč. výchovného.

Při porovnávání výše starobního a vdovského důchodu pro určení krácení nižšího z důchodů se bude srovnávat výše starobního důchodu bez výchovného s výší vdovského důchodu. Teprve po pokrácení nižšího z důchodů na polovinu procentní výměry se ke starobnímu důchodu přičte výchovné – § 59 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Na oznámení o zvýšení důchodu je výchovné uvedeno zvlášť pouze z důvodu přehlednosti. Výchovné bude stejné v kalendářním roce pro všechny (vyjma dílčených důchodů), takže dopočítat jeho výši půjde snadno.