Ovlivní výši vdovského (vdoveckého) důchodu dosažení důchodového věku?

Otázka:

Dobrý den!
Dostávám vdovecký důchod cca 6 tis. Kč. Mění se nějak tento vdovecký důchod po dosažení věku odchodu do důchodu, i když budu nadále pracovat (na %) a o starobní důchod nepožádám?

Odpověď:

Ovlivní výši vdovského (vdoveckého) důchodu dosažení důchodového věku?

K pokrácení nižšího důchodu dochází v případě souběhu výplat dvou důchodů (např. starobního a vdovského nebo vdoveckého). Dokud vám starobní důchod nebude přiznán, k pokrácení nižšího důchodu nedojde. Článek k tématu krácení důchodů je zde.

Dosažení důchodového věku bez přiznání starobního důchodu tedy nemá na výši vypláceného vdovského (vdoveckého) důchodu vliv.