Výpočet vdovského důchodu 2014 – kalkulačka

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat na výpočet vdovského důchodu 2014 – kalkulačka, kterou jsem našla, umí spočítat vdovský důchodu pouze pro rok 2015. Mohl byste mi prosím poradit, kde bych mohla nalézt kalkulačku pro výpočet vdovského důchodu v roce 2014? Děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Výpočet vdovského důchodu 2014 – kalkulačka

Kalkulačka, kterou máme zveřejněnu na našem webu, umí vypočítat vdovský důchod přiznávaný v roce 2014 i v roce 2015 (naleznete zde). K výpočtu vdovského důchodu budete do kalkulačky muset vložit údaj o výši starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, kterou zemřelý ke dni úmrtí pobíral. V případě, že sama pobíráte starobní nebo invalidní důchod, je třeba jeho výši do kalkulačky vložit také. Při souběhu nároku na dva důchodu (např. starobní a vdovský) je totiž vyšší z důchodů vyplácen v plné výši a nižší z důchodů ve výši poloviny procentní výměry důchodu.

Zákonná úprava
§ 59 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li se jinak v odstavci 2; starobním důchodem se pro účely části věty před středníkem rozumí starobní důchod v plné výši, i když je podle § 37 odst. 1 vyplácen ve výši poloviny. Podle předchozí věty se postupuje obdobně, jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu a sirotčího důchodu. Je-li výše několika důchodů stejná, krátí se podle věty první nejdříve sirotčí důchod a poté vdovský nebo vdovecký důchod. Má-li oboustranně osiřelé dítě nárok na dva sirotčí důchody, vyplácí se vyšší sirotčí důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a nižší sirotčí důchod se vyplácí ve výši procentní výměry; je-li výše obou sirotčích důchodů stejná, vyplácí se jeden sirotčí důchod v plné výši a druhý sirotčí důchod ve výši procentní výměry. Má-li oboustranně osiřelé dítě nárok na dva sirotčí důchody, považuje se pro účely vět první až třetí za sirotčí důchod úhrn sirotčích důchodů po úpravě podle věty čtvrté.