Zvýšení starobního důchodu a využití dnů, které nedaly celý rok doby pojištění

Otázka:

Přo výpočet procentní části starovního důchodu jsem měl odpracováno 45 let a 181 dnů. Započítalo se mi tedy 45 let.
Započítavají se do doby pro navýšení důchodu při souběhu pobírání starobního důchodu a výdělečné činnosti i “nevyužité” dny pro stanovení procentní části výpočtu starobního důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýšení starobního důchodu a využití dnů, které nedaly celý rok doby pojištění

Ne, tyto dny se nezapočítávají. Započítávaly by se pouze dny pojištění, které byly získány po vzniku nároku na starobní důchod a nebyly využity k získání dalšího celého roku pojištění ani k získání 90 dnů práce nad nárok§ 34 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.