V letech 1990-1995 jsem studovala na Slovensku. ČSSZ stále čeká na potvrzení ze Slovenska

Otázka:

Dobrý den,
V letech 1990-1995 jsem studovala na Slovensku. V prosinci 2022 jsem zažádala o invalidní důchod, potvrzení o studiu jsem doložila a byl mi přiznán I.stupeň a dostávám od ČSSZ tzv. zálohy. Nicméně rozhodnutí o nároku na invalidní důchod stále nemám s odůvodněním, že rozhodnutí o nároku na invalidní důchod nelze vydat, „neboť jsme do dnešního dne neobdrželi potvrzení o době Vašeho pojištění na území Slovenska. Slovenskému nositeli pojištění zasíláme dnešního dne (17.1.2024) opakovanou urgenci na vydání chybějícího potvrzení. Po jeho obdržení bude rozhodnuto.“ Prosím můžete mi to vysvětlit? Jak mám postupovat? Nemůžu se na ČSSZ dovolat. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V letech 1990-1995 jsem studovala na Slovensku. ČSSZ stále čeká na potvrzení ze Slovenska

Předpokládám, že důchod máte nyní vyplácen tzv. v prozatímní výši. ČSSZ vám nebude vyplácet důchod za doby pojištění získané v jiných státech (obecně se tématu žádostí s mezinárodním prvkem věnuji zde), což platí i pro studium získané po rozdělní Československa. Za tuto dobu vám může být přiznán slovenský důchod a ČSSZ k této době přihlédne pro účely nároku (což u vás bude zbytečné) a při výpočtu tzv. dílčího důchodu. Dobu je ale možné zhodnotit až po jejím potvrzení od zahraničního nositele pojištění, v tomto případě Sociální pojišťovny Bratislava.