Vystaví OSSZ potvrzení o pobírání důchodu ze Slovenska?

Otázka:

Dobrý den. Můj zaměstnanec má ČID vystavený na Slovensku. Je nutné potvrzení o ČID i od české OSSZ a dostane ho zaměstnanec vůbec?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vystaví OSSZ potvrzení o pobírání důchodu ze Slovenska?

Důchodové systémy jsou v jednotlivých státech odlišné a naprosto oddělené. OSSZ nemůže vystavovat potvrzení o pobírání důchodu, který vyplácí jiný nositel pojištění (v tomto případě slovenská Sociální pojišťovna).