Nebyla mi započtena doba, kdy jsem studovala a pracovala na Slovensku

Otázka:

Dobrý den, dne 10.12.2021 jsem obdržela Rozhodnutí ve věci žádosti o starobní důchod k 1.1.2022. Od 1.9.1975 do 31.12.1983 jsem studovala (2 roky) a pracovala na Slovensku. Toto mi nebylo započteno do dob pojištění a taky mi nebyla započtena mateřská dovolená od 1.1.1984 do 31.12.1985. Od roku 1985 mám trvalé bydliště v České republice. Prosím o sdělení, jakým způsobem započítat odpracovanou dobu v zahraničí a zda se musí o to požádat na Slovensku nebo v České republice na CSSZ.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nebyla mi započtena doba, kdy jsem studovala a pracovala na Slovensku

Vámi uváděná doba bude hodnocena jako česká doba, ale ČSSZ ji musí mít ověřenou od slovenské Sociální pojišťovny. O tom byste měla být informována i v rozhodnutí, kterým vám byla přiznána současná výše důchodu. Po potvrzení dob slovenskou Sociální pojišťovnou, vydá ČSSZ nové rozhodnutí se zhodnocením nových dob.

Pokud byl v žádosti o důchod uvedeno, že jste byla zaměstnaná na Slovensku (což předpokládám), nemusíte nic dělat, ale stačí vyčkat na vydání nového rozhodnutí.