V 1.AA kategorii mám započten pouze 4. ročník studia

Otázka:

Dobrý den, jsem nar. 1964 a v létech 1979-1983 jsem se vyučil ve čtyřletém oboru s maturitou (04-42-4) jako důlní elektromontér na SOU Havířov Šumbark. Na ev. listu důch zabezpečení z učiliště mi byl potvrzen v prac. kat. 1.AA pouze 4. ročník učení. Důvod je ten, že dřívější záznamy o mých směnách chybí. Potvrzení (minimálně) třetího ročníku v prac. kat. 1.AA potřebují proto, abych mohl jít do řádného hornického důchodu v 55 letech a 6 měsících. Prosím o radu, jak mám postupovat dál. Děkují za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V 1.AA kategorii mám započten pouze 4. ročník studia

O zařazení do jednotlivých preferovaných kategorií rozhodovaly dané organizace podle jednotlivých rezortních seznamů. Že se do preferované kategorie zařazoval až poslední rok studia (učení) byla běžná praxe, protože až v posledním ročníku probíhala praktická výuka po převážnou část v provozech, ve kterých byly vykonávány zaměstnávání v kategorii. Pokud máte na evidenčním listu vykázánu dobu zaměstnání v kategorii až od r. 1982, ČSSZ vám nemůže jako zaměstnání v kategorii započítat dřívější dobu. Prokázat zaměstnání v preferované kategorii není možné jiným způsobem než vyplněným evidenčním listem, nebo příslušnou přílohou potvrzenou zaměstnavatelem. Není možné využít např. čestné prohlášení svědků. Žádná rada, než získat potvrzení od organizace, neexistuje.

Otázka doplněna:

Dobrý den, můj učební obor (04-42-4 důlní elektromontér), je zařazen do prac. kat. 1.AA, ale nikde jsem se nedočetl kolik let z daného oboru se započítává do prac. kat. 1.AA. Dále bych chtěl podotknout, že ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku jsme měli praxi v dole pod dohledem instruktora. Mám také potvrzeno od dvou kolegů, kteří se vyučili ve stejném oboru a na stejném učilišti a jeden z nich i pro stejný podnik jako já, že mají potvrzený i třetí ročník v prac. kat. 1.AA. Problém je v tom, že záznamy o mé praxi z druhého a třetího ročníku učení nejsou v archívu učiliště zaznamenány, a to je také důvod proč mi učiliště nechce potvrdit třetí ročník v prac. kat. 1.AA. Nakonec ještě dodám, že pokud se někdo vyučíl v daném uč. oboru, musel mít praxi podle učebních osnov v dole. Moje otázka tedy zní: jak by mělo učiliště postupovat v mém případě? Děkují za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak jsem psal již v první odpovědi, potvrzení organizace (učiliště) ničím nenahradíte. Zaměstnání v preferované kategorii není možné doložit jiným způsobem než vyplněným evidenčním listem, nebo příslušnou přílohou potvrzenou zaměstnavatelem (opět se opakuji). Pokud učiliště nemá potřebné záznamy o práci v kategorii, nemůže vám ji potvrdit.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pravděpodobně jsem minulou otázku špatně formuloval a proto také nejsem s Vaši odpovědi spokojen. Ptám se tedy: podle jakých pravidel učiliště určuje kolik let se z daného oboru započítává do prac. kat. 1.AA a zda je možné aby jeden absolvent měl na ev. listu započteny dva roky a jiný absolvent stejného učebního oboru pouze rok jeden. Na konec podotýkám, že pokud jsem řádně ukončil učební obor maturitou, musel jsem absolvovat praxi podle učebních osnov stejně jako všichni ostatní ve stejném učebním oboru. Děkjí za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Do dnešního dne se tato otázka posuzuje podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 117/1988 Sb.:

Doba studia žáka středního odborného učiliště připravovaného pro zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie se započítává jako doba zaměstnání této pracovní kategorie, jestliže se praktické vyučování provádí pravidelně na pracovištích nebo v provozech, kde se vykonávají zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie. Jde-li o zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, započítává se takto doba studia od počátku školního roku, v němž se žák podle učebního plánu pravidelně připravuje na budoucí povolání na pracovištích v podzemí.

Záleželo tedy na způsobu výkonu předepsané praxe. To dnes nikdo neověří nebo nedoloží jinak, než z podkladů daného učiliště (organizace). Dva různí žáci stejného oboru ve stejném období mohou mít rozdílně dobu zhodnocenu (podle nemocnosti, záškoláctví apod.), ale rozdíl jednoho roku bych nepředpokládal.