Odečítá se vyloučená doba od počtů kalendářních dnů v preferované pracovní kategorii?

Otázka:

Dobrý den, narozen listopadu 1960.
Od 1.11. 1980 do 3.7. 1995 zaměstnán jako horník v hlubinných dolech (tj. 14 roků a 8měs.)
Od 1.11. 1980 do 31. 12. 1992 1AA počet kalendářních dnů v pref. prac. ktg. 4418. Dosažení 100% NPE (koeficient 0,6 = 2651)
Od 1. 1. 1993 do 3.7.1995 zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech 472 směn (107 % NPE)
2651 + 472 = 3123 směn
Otázka zní: Odečítá se mi vyloučená doba od počtů kalend. dnů v preferované pracovní kategorii?
(Mám od 1.11. 1980 do 31.12. 1992 více odpracovaných směn v 1AA než po koeficientů 0,6 > lze to použít?)
V kolika letech mám nárok na starobní důchod?

Odpověď:

Odečítá se vyloučená doba od počtů kalendářních dnů v preferované pracovní kategorii?

Přepočet směn před 1. 1. 1993 lze provést pouze pomocí koeficientu 0,6 – nelze použít skutečný počet směn. Vyloučená doba se neodečítá – rozhodující je údaj o skutečném počtu dní zaměstnání v kategorii, uvedený na evidenčním listu důchodového zabezpečení (ELDZ), který vystavil tehdejší zaměstnavatel.

Vzhledem k tomu, že jste splnil tzv. dílčí nároky (alespoň 11 let v I. AA kategorii do 31. 12. 1992) a získal jste při dosažení nejvyšší přípustné expozice alespoň 3081 směn, sníží se váš důchodový věk na 55,5 roku. Další informace naleznete v článku o kategoriích.