Bude do starobního důchodu započten jako příjem i výsluhový příspěvek?

Otázka:

Dobrý den, bude pro výpočet základu starobního důchodu započten jako příjem i výsluhový příspěvek MO v době jeho zdanění (od r. 2010)? Děkuji.

Odpověď:

Bude do starobního důchodu započten jako příjem i výsluhový příspěvek?

Výši důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých je odváděno sociální pojištění (teď poněkud zjednodušuji, ale obecně je to tak). Z výsluhového příspěvku se sociální pojištění neplatí a výsluhový příspěvek nebude započten jako vyměřovací základ (výdělek) při výpočtu důchodu. Nic na tom nemění ani povinnost platit daň z příjmu.