Může se doba studia hodnotit jako zaměstnání v kategorii

Otázka:

Zdravím a mám dotaz, zda do odpracovaných roků v I.AA  skupině se počítá i doba  studia  (1980 – 1984) VŠB obor hlubinné dobývání, když jsem byl stipendista šachty tj. byl jsem v pracovním poměru a chodil jsem na brigády ( každý měsíc odpracováno 3 – 6 směn + prázdniny celý měsíc.), potom bych mohl využit možnosti odchodu do důchodu  po odpracování 12 let v I. AA kategorií.  V této kategorií jsem pracoval od 10.8.1979 do 31.12.1992. V únoru jsme měl 58 roků.

Děkuji za informaci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může se doba studia hodnotit jako zaměstnání v kategorii

Studium samo o sobě nemůže být hodnoceno jako zaměstnání v kategorii. Pouze dobu učení řešil § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 117/1988 Sb.:

Doba studia žáka středního odborného učiliště připravovaného pro zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie se započítává jako doba zaměstnání této pracovní kategorie, jestliže se praktické vyučování provádí pravidelně na pracovištích nebo v provozech, kde se vykonávají zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie. Jde-li o zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, započítává se takto doba studia od počátku školního roku, v němž se žák podle učebního plánu pravidelně připravuje na budoucí povolání na pracovištích v podzemí.

Pokud v dané době trvalo zaměstnání (což tehdy opravu bylo možné), mohou se vám skutečně opracované dny v kategorii hodnotit, ale pak záleží na tom, jak tuto dobu vykázal zaměstnavatelem na evidenčním listu důchodového zabezpečení.