Pro odchod do důchodu v 59 letech mi chybí 120 dní v kategorii

Otázka:

Dobrý den. Jsem narozen 28.10.1956 (středoškolák s maturitou). Nárok na starobní důchod mám ve věku 63let+6měsíců (tj.28.4.2020). Celý život pracuji na povrchovém hnědouhelném dolu (pouze změny prac.pozic) a pracovníci z mého okolí (spolužáci ze stř.školy, nebo i mladší vyučení, kteří pracovali v podobných podmínkách) již mají přiznán důchod od 59 let. Na dotaz v personálním oddělení mi bylo sděleno, že k tomu aby mi byl přiznán důchod od 59 let mi chybí 120 dní (k rozhodnému datu) – a tudíž mám nárok až ve věku 63 roků+6měsíců. Posunutí nároku o 4,5 roku kvůli chybějícím 120ti dnům se mi jeví jako křivda na mé osobě.
V současné době mám věk 61roků+3měsíce a pracovní síla mi již dochází. Pokud bych požádal o předčasný důchod (např.ke dni 28.4.18 – ve věku 61roků+6měsíců) což by bylo o dva roky dříve, nastane trvalé pokrácení o (za první rok 4×0,9%)+(za druhý rok 4×1,2%) = 8,4%, což je nepřijatelně mnoho. (Kvůli chybějícím 120ti dnům odpracuji 2,5roku “navíc” a ještě budu trvale pokrácen o 8,4%!?!.) Prosím o radu jak si mám počínat abych mohl do starobního důchodu odejít co nejdříve, pokud možno bez trvalého pokrácení.
Celkový počet evidovaných dob mám 16.861 dnů (46,19 roků), náhradní doby 1.333 dnů (3,65 roků), neevidované doby 63 dnů (prázdniny na konci studia).
Děkuji za odpověď, případně radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pro odchod do důchodu v 59 letech mi chybí 120 dní v kategorii

Základní informace, za kterých dochází ke snížení důchodového věku při práci v kategoriích, máme popsány zde. Předpokládám, že personální oddělení důlní společnosti je o možnosti snížení důchodového věku informováno dobře. Pro snížení důchodového věku na 59 let byste musel mít za podmínky trvání zaměstnání v kategorii k 31. 12. 1992 do tohoto data odpracováno 15 let v I. A kategorii nebo 11 let v I. AA kategorii.

Pokud podmínky v článku uvedené nesplňujete, nemáte možnost odejít do důchodu dříve bez krácení. Vždy se bude jednat o předčasný starobní důchod, který je trvale krácený. K 28. 4. 2018 by krácení předčasného důchodu činilo 9,9 %, ne 8,4 %. Krácení se u vás mění následovně:

29.1.2020 0,9%
31.10.2019 1,8%
2.8.2019 2,7%
4.5.2019 3,6%
3.2.2019 4,8%
5.11.2018 6,0%
7.8.2018 7,2%
9.5.2018 8,4%
8.2.2018 9,9%

Obraťte se na vaší OSSZ, kde váš konkrétní případ prověří.

Údaj o celkové evidované době z informativního osobního listu důchodového pojištění není nijak relevantní – jak vysvětluji zde.