Uvolněný starosta a možnost odejít do předčasného důchodu

Otázka:

V srpnu 2013 se dožívám 60ti let. Mohu kdykoli po tomto termínu požádat o předčasný důchod?
Zastávám uvolněnou funkci starosty v obecním zastupitelstvu a počítám, že ji budu nadále vykonávat. Domnívám se, že se nejedná o pracovní poměr.
Děkuji.

Odpověď:

Uvolněný starosta a možnost odejít do předčasného důchodu

Data vhodná k odchodu do předčasného starobního důchodu si snadno spočítáte na naši kalkulačce důchodového věku.

To, že funkce uvolněného starosty obce není pracovním poměrem je sice pravda, ale zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.) v § 37 odst. 2, který hovoří o nemožnosti výdělku při předčasném starobním důchodu, nikde „pracovní poměr“ neuvádí:

Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci; ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně podle odstavce 1.

Co je myšleno výdělečnou činností nám uvádí § 27:

Výdělečnou činností se rozumí činnost osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3 vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na pojištění.

Z uvedeného § 5 se vás týká písmeno h):

Členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva.

Z výše uvedeného vyplývá, že v předčasném starobním důchodu nemůžete až do dosažení důchodového věku vykonávat takovou činnost, ze které se platí sociální pojištění. Z platu uvolněného starosty však sociální pojištění hrazeno je, takže by vám v případě žádosti o předčasný důchod výplata tohoto důchodu nenáležela.