Předčasný starobní důchod a výkon starosty obce

Otázka:

Pobírám předčasný starobní důchod. V případě zvolení starostou v příštím roce mi důchod nebude vyplácen ( odměna starosty je vyšší než možné přivýdělky ) nebo existuje v tomto případě nějaká výjimka ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný starobní důchod a výkon starosty obce

V předčasném starobním důchodu v době do dosažení důchodového věku nesmíte vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění. U volených představitelů obcí je důležité, zda funkci vykonáváte jako „uvolněný“ nebo „neuvolněný“. Jako uvolněný předčasný starobní důchod v době do dosažení důchodového věku pobírat nemůžete, protože tato činnost zakládá účast na sociálním pojištění. V případě „neuvolněného“ starosty pobírání předčasného starobního důchodu možné je (z této činnosti se sociální pojištění neodvádí).