Kdy dát výpověď při odchodu do předčasného důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
jak dlouho před odchodem do předčasného důchodu to musím dát vědět svému zaměstnavateli?

Moc děkuji za informaci.

Odpověď:

Kdy dát výpověď při odchodu do předčasného důchodu?

Při odchodu do předčasného důchodu se pracovní poměr nejčastěji ukončuje dohodou – jak již sám název napovídá, jde o dohodu dvou stran (vás a zaměstnavatele) a dohodnout se můžete na jakémkoliv datu.

Pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete, můžete svůj pracovní poměr ukončit výpovědí (jako každý jiný zaměstnanec). Výpovědní doba je v tomto případě dva měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, ve kterém jste výpověď podal.

Např.: Výpověď podáte 20. 6. 2013, výpovědní doba začne běžet od 1. 7. 2013 a pracovní poměr bude ukončen 31. 8. 2013. Od 1. 9. 2013 můžete odejít do předčasného důchodu.