Starobní důchod a smlouva o dílo

Otázka:

Jsem ve starobním důchodu. Můžu si něco přivydělat na smlouvu o dílo? Slyšel jsem, že výdělek již není ve starobním důchodu omezen. Je to pravda?

Odpověď:

Starobní důchod a smlouva o dílo

Smlouva o dílo je často mezi občany zaměňována za dohodu o provedení práce. Smlouva o dílo je dohodou mezi dvěma subjekty, mimo působnost zákoníku práce. Doporučuji vám proto spíše vykonávat pracovní činnost na základně běžného pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Jestliže jste odešel do řádného starobního důchodu nebo jste sice šel do předčasného důchodu, ale již jste dosáhl svého důchodového věku, žádná omezení ve výši výdělku se na vás nevztahují = můžete si vydělat kolik zvládnete, tato částka není nikterak limitována.

Pro důchodce, kteří odešli do předčasného důchodu, však platí jistá omezení. Předčasný starobní důchodce nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které je hrazeno sociální pojištění. Přesný a aktuální přehled činností, které je možno vykonávat v předčasném starobním důchodu máme zveřejněný na stránce Starobním důchod a pracovním poměr.