Uvádíte, že pro výpočet řádného důchodu je jedno, zda pobíráte předdůchod nebo “sedíte doma”

Otázka:

Dobrý den,
v jedné z odpovědí uvádádíte,že pro výpočet řádného důchodu je jedno, zda pobíráte předdůchod, nebo “sedíte doma. Domnívám se, že pro odpracovanou dobu to platí, ale pro výpočet výpočtového základu nikoliv.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Uvádíte, že pro výpočet řádného důchodu je jedno, zda pobíráte předdůchod nebo “sedíte doma”

Moje odpověď se týkala situace, kdy daný pojištěnec pobral invalidní důchod a starobní důchod se mu bude počítat tzv. STOP OVZ výpočtem, který je v drtivé většině případů výhodnější než běžný výpočet. STOP OVZ výpočet počítá s osobním vyměřovacím základem (OVZ) spočítaným při výpočtu invalidního důchodu a další vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby tento výpočet neovlivňují, tedy ani pobírání předdůchodu.

Otázka doplněna:

Děkuji za bleskovou odpověď. Netušil jsem, že existuje tato možnost, ale předpokládám, že pro “neinvalidu” má úvaha platí?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, tato odpověď platí pro daný případ, tj. pro situaci, kdy byl v minulosti přiznán invalidní důchod. V jiném případě je předdůchod lepší než “sedět doma”.