Jaký je přepočítací koeficient při způsobu STOP OVZ? Invalidní důchod byl přiznaný v roce 2008

Otázka:

Prosím Vás, jaký je přepočítací koeficient při způsobu STOP OVZ v případě, že pobírám ID (různé stupně) od roku 2008 a do starobního důchodu půjdu v roce 2020?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaký je přepočítací koeficient při způsobu STOP OVZ? Invalidní důchod byl přiznaný v roce 2008

Zde máme zveřejněnu kalkulačku, která vám provede STOP OVZ výpočet. Ve vámi zmiňovaném případě se bude původní osobní vyměřovací základ (OVZ) násobit koeficientem 1,6182.