Můžu zůstat doma bez příjmů s tím, že si o starobní důchod požádám až v řádném termínu?

Otázka:

Dobrý den. Mám dva roky do starobního důchodu, Do předdůchodu nemůžu pro nesplněnní podmínky pojištění. Odpracováno mám 40 let. Můžu zůstat doma (na úřadu práce) bez příjmů s tím, že si budu platit zdravotní pojištění a o starobní důchod požádám až v řádném termínu? Nebo je pro mě lepší požádat o předčasný důchod? Je pro mě výhodné pracovat poslední dva roky pouze na tzv. brigády?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Můžu zůstat doma bez příjmů s tím, že si o starobní důchod požádám až v řádném termínu?

Vše je o návratnosti, jak to vysvětluji v tomto článku. Sám se zkuste zamyslet nad tím, co by mohlo být lepší. Být doma zadarmo (pokud byste byl na ÚP, zdravotní pojištění byste si neplatil), nebo od státu pobírat důchod (což může být klidně částka blížíce se 200 000 Kč ročně)? Samozřejmě to můžete udělat tak, že zůstanete doma bez příjmů, ale z mého pohledu je to ekonomický nesmysl. Stejně tak bych vám nedoporučil předdůchod.

Výhodné je jít do řádného důchodu a žít velmi dlouho. Protože ale nikdo neví, kdy zemře, může být výrazně výhodnější i předčasný důchod.