Pracovnicí mi bylo řečeno, že období před 1. 4. 2003 se nemůže do doby pojištění započítat, protože s Ukrajinou nebyla uzavřena smlouva

Otázka:

Dobrý den,jsem původem z Ukrajiny rok narození 1960, od roku 1996 pobývám v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny. Od roku 2006 mám povolen trvalý pobyt, od roku 2014 mám české občanství.
Zjišťovala jsem si informace o mých dobách důchodového pojištění aby podát žadost na starobní důchod.
Podle ČSSZ se mi roky 1996 – 2006 do doby pojištění pro nárok na starobní důchod nezapočítávají. V této době jsem v ČR střídavě pracovala jako OSVČ a byla zaměstnaná. Vždy se ale za mne odvádělo důchodové pojištění,nebo ja sama odváděla . Pracovnicí ČSSZ mi bylo řečeno, že toto období se nemůže do doby pojištění započítat, protože nebyla s Ukrajinou uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení,ale dohledála jem na internetu že „Dohodá mezi ČR a Ukrajinou o socialnim zabespečení“ byla uzavřená v 30.06.1997r 94/2001 Sb.m.s.a v 1.04. 2003r 29/2003 Sb.m.s..
Můžete mi prosím sdělit, zda je úvaha ČSSZ správná?
Děkuji a s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracovnicí mi bylo řečeno, že období před 1. 4. 2003 se nemůže do doby pojištění započítat, protože s Ukrajinou nebyla uzavřena smlouva

Tématu ukrajinských důchodů se věnuji v tomto článku. Obecný článek k důchodům s mezinárodním prvkem je zde. Česko má s Ukrajinou uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, které skutečně vstoupila v platnost 1. 4. 2003. To ale neznamená, že by se nevztahovala na doby před tímto datem. Obecně platí, že pro vznik nároku na důchod se doby pojištění v Česku a na Ukrajině sčítají (to je základní účel smlouvy). Aby vám tedy v Česku vznikl nárok na starobní důchod, musíte v součtu českých a ukrajinských dob získat potřebnou dobu pojištění (35 let doby pojištění nebo 30 let bez náhradních dob). Jak píši výše, přihlíží se i k dobám před 1. 4. 2003. Specifikem smlouvy s Ukrajinou je to, že dobu před 1. 4. 2003 hodnotí (vyplácí za ni důchod) pouze jeden stát a to ten, na jehož území jste k tomuto datu měla trvalý pobyt. Ve vašem případě to byla Ukrajina, a proto bude dobu do 31. 3. 2003 hodnotit Ukrajina (i když část byla získaná v Česku) a český důchod budete mít až za dobu pojištění získanou od 1. 4. 2003.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkují Vám za rychlou odpověď ,ale v tom to případě můžete mi vysvětlit proč my s manželem musily platit soc.pojištění v ČR od 1996-2006rr. když my jsme neměly nárok na důchod? Nebo teď mame nárok na vracení peněz za období 1996-2006?Děkují a s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Nepsal jsem, že tuto dobu nebudete pobírat důchod – důchod za ni mít přiznaný můžete, ale nebude ho vyplácet Česko, ale Ukrajina. Na vrácení sociálního pojištění pochopitelně nárok nemáte.