U doby uvedené v § 5 odst. 1 písm. r) se nevyžaduje péče o dítě na území České republiky

Otázka:

Dobrý den. Minimálně do roku 2010 byla v zákoně o důchodovém pojištění tato věta: „U doby uvedené v § 5 odst. 1 písm. r) se nevyžaduje péče o dítě na území České republiky.“ Znamená to, že náhradní doba, získaná v době platnosti tohoto ustanovení (např. péče o dítě do 4 let věku mimo území České republiky v letech 1999 – 2005), zůstává pečující matce pro budoucí nárok na důchod zachována nebo bude tato (již získaná) náhradní doba kvůli změně zákona se zpětnou platností pečující matce odepřena, tzn. (náhradní) doba pojištění při výpočtu důchodu nebude zohledněna? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

U doby uvedené v § 5 odst. 1 písm. r) se nevyžaduje péče o dítě na území České republiky

Vámi uváděná podmínka byla v zákoně o důchodovém pojištění ve znění účinném do 31. 12. 2011. Účast na pojištění podle zákona o důchodovém pojištění ve znění do tohoto data se hodnotí podle „starých“ podmínek, tj. těch účinných do 31. 12. 2011 – čl. 7 bod 1. zákona č. 470/2011 Sb.