Studium na Slovensku do roku 1991 a zaměstnání v Česku od roku 1995. Kdo bude hodnotit studia?

Otázka:

Dobrý den, před rozdělením ČSFR jsem trvale žila na Slovensku, kde jsem i v roce 1991 ukončila vysokou školu. Pak jsem 4 roky pobývala a pracovala v zahraničí. V roce 1995 jsem se přistěhovala za manželem do ČR a od té doby jsem v ČR trvale zaměstnaná. V SR jsem naopak po rozpadu ČSFR nikdy zaměstnaná nebyla. Zajímalo by mě, zdá a jak se mi do doby pojištění započítají roky studia?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium na Slovensku do roku 1991 a zaměstnání v Česku od roku 1995. Kdo bude hodnotit studia?

Dobu získanou před rozdělení Československa hodnotí pouze jeden stát (Česko x Slovensko) podle toho, na území kterého státu jste měla zaměstnavatele ke dni 31. 12. 1992 nebo naposledy před tímto datem. Pokud jste do té doby zaměstnavatele neměla, je rozhodující místo trvalého pobytu. Čl. 20 smlouvy:

(1) Doby zabezpečení získané přede dnem rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky se považují za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl zaměstnavatel občana sídlo ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem.
(2) Pokud občan neměl ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem zaměstnavatele se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky, považují se doby zabezpečení získané před tímto dnem za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl občan trvalý pobyt ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem.

Studium vám bude pro účely výše důchodu hodnotit Slovensko. Pro účely nároku (získání potřebné doby pojištění) se přihlíží i k dobám získaným v jiném členském státě EU, tedy i k vašem studiu na Slovensku.