Tři roky jsem pracoval jako slévárenský dělník. Budou mi tyto roky zohledněny pro případný dřívější odchod do důchodu?

Otázka:

Dobrý den.
Jsem ročník 1956. Tři roky jsem pracoval jako slévárenský dělník. Budou mi tyto roky zohledněny pro případný dřívější odchod do důchodu?

Odpověď:

Tři roky jsem pracoval jako slévárenský dělník. Budou mi tyto roky zohledněny pro případný dřívější odchod do důchodu?

Preferované kategorie byly zrušeny k 31. 12. 1992. II. kategorie dnes již výši důchodu žádným způsobem neovlivňuje (na snížení důchodového věku neměla nikdy vliv) a I. kategorie sice snížení důchodového věku stále ovlivnit může, ale musel byste v ní mít odpracováno výrazně více než pouze tři roky (musel byste mít nejméně 15 let v I.A nebo I.B kategorii a to ještě za splnění určitých podmínek).