Od 29.6.1981 do 3.1.1996 jsem pracoval v hlubinném dole v 1.AA kategorii. Kdy mám jít do důchodu?

Otázka:

Hornické důchody: od 29.6.1981 do 3.1.1996 jsem pracoval v hlubinném dole v 1.AA kategorii. Mám nárok na dřívější odchod do důchodu? Jsem narozen 8.2.1960. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Od 29.6.1981 do 3.1.1996 jsem pracoval v hlubinném dole v 1.AA kategorii. Kdy mám jít do důchodu?

Záleží na tom, kolik směn spočítaných způsobem popsaným v tomto článku jste získal. Kategorie skončily k 31. 12. 1992 – podle všeho jste do tohoto data získal 11 let zaměstnání v I. AA kategorii. To by vám samo o sobě zajišťovalo snížení důchodového věku na 59 let. Pokud byste k výše uvedenému dále splnil požadovaný počet směn, tj. 3300 směn (za dobu před i po 31. 12. 1992), příp. 3081 směn při dosažení nejvyšší přípustné expozice, měl byste nárok na snížení důchodového věku na 55,5 roku.