Mám za pět let práce v I. AA kategorii nárok na snížení důchodového věku?

Otázka:

Jsem ročník 1959, vyučen horník. Od roku 1977 do roku 1982 jsem pracoval v dole kategorie 1 AA. Mám nárok na alikvotní část dřívějšího odchodu do důchodu?

Odpověď:

Mám za pět let práce v I. AA kategorii nárok na snížení důchodového věku?

Za pět let práce v I. AA kategorii vám nárok na dřívější odchod o důchodu nevznikne. Abyste měl snížený důchodový věk alespoň na 59 let, musel byste v I. AA kategorii odpracovat alespoň 11 let. Více informací naleznete v článku o hornických důchodech.