Pracoval jsem v dole od r. 1979 do r. 1997. Mám nárok na dřívější odchod do důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
jsem ročník 1961, na dole jsem pracoval od 3.9.1979 do 30.6.1997, kdy jsem byl vyřazen na NPE. Pracoval jsem v 1. AA kategorii. Mám nárok na dřívější odchod do důchodu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pracoval jsem v dole od r. 1979 do r. 1997. Mám nárok na dřívější odchod do důchodu?

Tématu kategorií se věnuji v tomto článku – doporučuji vám si ho přečíst.

Vzhledem k tomu, že jste do 31. 12. 1992, podle svého vyjádření, získal více než 13 let zaměstnání v I. AA kategorii, měl byste mít nárok na snížení důchodového věku nejméně na 57 let.

Do hry však vstupuje ještě nařízení vlády č. 363/2009 Sb., díky kterému byste mohl mít důchodový věk snížený až na 55,5 roku. Zde je však rozhodující počet odpracovaných směn – musel byste získat nejméně 3081 směn s tím, že směny před rokem 1993 se zjišťují tak, že se vynásobí počet kalendářních dní koeficientem 0,6. Vzhledem k délce zaměstnání předpokládám, že tuto podmínky splníte. Vše si však raději ještě ověřte na místně příslušné OSSZ.