Sklář v Německu a snížení důchodového věku

Otázka:

Dobrý den, od 1.9.1975 do 30.6.1991 jsem pracoval jako sklář foukač dutého skla v kategorii 1.B. Pak od 1.7.1991 do 31.12.1992 jako sklář v Německu. A od 1.3.1993 opět pracuji jako sklář do posud. mám nárok na nějaký dřívější odchod do důchodu ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Sklář v Německu a snížení důchodového věku

Abyste měl nárok na snížení důchodového věku na 59 let, musel byste v I.B kategorii do 31. 12. 1992 (kdy byly kategorie zrušeny) získat alespoň 15 let zaměstnání. Současně však musí být splněna i druhá podmínka a tou je zaměstnání v preferované kategorii k 31. 12. 1992. Tuto podmínku jste sice přímo nesplnil, ale pokud by se podařilo prokázat, že jste v Německu vykonával činnost, která byla postavena na roveň českému zaměstnání v I.B kategorii (foukač dutého skla), mohl byste s žádostí o snížení důchodového věku uspět. Doporučuji kontaktovat vaší OSSZ.

Zaměstnání jako sklář v době od roku 1993 již nemá na snížení důchodového věku vliv.