Mám nárok na dřívější odchod do důchodu (kategorie)?

Otázka:

Je mi 58 let. Mám odpracováno 40 let s toho, tři roky SOU jako zedník, 1 rok a 6 měsíců Z.V.S.
od 4.2.1976 do 1.8.1977 jsem pracoval jako horník na dole ČSM Stonava u Karviné.
od 8.8.1977 do 31.12.1980 jako čistič kanalizačního zařízení.
od 1.1.1981 do 31.12.1981 jako slévač formíř
od 1.1.1982 do 31.3.1999 jako zedník šamotář
Mám nárok na dřívější odchod do důchodu za odpracována léta v 1.B důchodové kategorii.
Děkuji

Odpověď:

Mám nárok na dřívější odchod do důchodu (kategorie)?

Abyste měl nárok na dřívější odchod do důchodu, musel byste mít v I. B kategorii odpracováno 20 let pojištění, příp. pokud by zaměstnání v kategorii trvalo k 31 .12. 1992, mohlo by stačit i 15 let v kategorii (zjednodušeně řečeno).

Sice nemám k dispozici rezortní seznam kategorizovaných pracovních pozic, ale podle vašeho výpisu odhaduji, že v kategorii máte odpracováno maximálně 5 let a na nižší věkovou hranici pro odchod do důchodu nemáte nárok.

Článek k tématu: Kategorie