Vystudovala jsem 4 roky slovenskou střední školu a rok jsem pracovala na Slovensku

Otázka:

Jsem ročník 1964, vystudovala jsem 4 roky slovenskou střední školu, rok jsem pracovala na Slovensku a 1rok jsem byla na mateřské (rodičovské), od 1.9.85 jsem začala pracovat v ČR. Jak se mi bude počítat důchod a odpracované roky. Po zadání informativního osobního listu důch. pojištění mi chybí doba studia a práce na Slovensku.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vystudovala jsem 4 roky slovenskou střední školu a rok jsem pracovala na Slovensku

Jak se hodnotí československé doby pojištění, vysvětluji v článku o zaměstnání v zahraničí. Vámi zmiňované doby budou zhodnoceny při výpočtu českého důchodu, jako by byly získány v Česku a budete za ně mít přiznán český důchod.

ČSSZ neeviduje doby pojištění získané v jiných státech. Slovenské doby pojištění má v evidenci slovenská Sociální pojišťovna Bratislava a ČSSZ si je sama vyžádá až v rámci řízení o přiznání českého důchodu. Střední školu bude vhodné doložit maturitním vysvědčením.