Starobní důchod přiznaný místo invalidního po 65. roce věku

Otázka:

Dobrý den,
ke dni 20/8/2015, den odchodu do řádného důchodu, jsem měl dobu pojištení menší než 31 let, ale větší než 20 let.podle zákona můj odchod do řádného důchodu byl posunt o 5 let, jsem ročník 1952(20/10/1952). Z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (přes rok – do 17.2,2019) byl jsem podle ustanovení§39 odst.1 zdp a§39 odst.2 písm. a) uznán invalidním pro invaliditu prvního stupně (35%).
Protože dne 20.10.2017 jsem dosáhl věku 65 let, mi byl odmíntnut invalidní důchod a bylo mi doporučeno žádat starobní důchod. Žádal jsem a dne 5.6.2019 mi zaslala ČSSZ rozhodnutí o starobním důchodu v souladu s ustanovením §29 odst.4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,ve znění pozdějších předpisů (dále “zdp”), kdy mi ČSSZ přiznává od 7.1.2019 starobní důchod s částkou 6 107 Kč.( což se mi zdá jako výše starobního důchodu velmi malá.V podstatě jde snad o invalidní důchod, viz způsob výpočtu Výše Procentní Výměry (dále VPV).
Do práce chodím od 18.2.2019 do dnešního dne na zkracený úvazek 6 hodin/týden.
Protože dle rozhodnutí ČSSZ ze dne 5.6.2019 VPV tohoto starobního důchodu byla stanovená jako VPV invalidního důchodu v souladu sustanovením §29 odst.4 (dále “zdp”), a to v závislosti na stupni invalidity, mám obavy, že 20/8/2020 nebudu mít nárok na přechod do řádného starobního důchodu, kdy mnou předpokládaná výše je kolem 12 000 Kč .
Dotazy:
1) Termín odchodu do řádného starobního důchodu je dle zákona posunut o pět let na 20/8/2020. Otázka je, zda od 20/8/2020 budu mít nárok na přechod do řádného starobního důchodu a zda dojde k přepočtu výše VPV řádného starobního dochodů jinak než jako VPV invalidního důchodu ?
2) v případě, že nebudu mít nárok na přechod do řádného starobního důchodu od 20/8/2020, zda je možné odmítnout odchod do důchodu ode dne 7.1.2019 a následně žádat odchod ode dne 20/8/2020 do řádného starobního důchodu.
Děkuji za každou poctivou odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Starobní důchod přiznaný místo invalidního po 65. roce věku

Postup, který popisujete, je v pořádku (v souladu se zákonem). Po dosažení 65 let nemůže být přiznán invalidní důchod a pokud jsou splněny podmínky pro vznik nároku na invalidní důchod, přiznává se starobní důchod (§ 29 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.) s tím, že výpočet je stejný jako u invalidního důchodu (§ 35 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.).

Přiznání starobního důchodu podle § 29 odst. 4 uvedeného zákona nebrání přiznání starobního důchodu podle § 29 odst. 1 až 3. Pokud tedy ke dni 20. 8. 2020 získáte 20 let pojištění, může vám být poměrný starobní důchod přiznán. Tento důchod bude spočítán “klasicky”, tj. za každý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu.