Pobírám invalidní důchod a chci žádat o starobní. Co je výhodnější z hlediska daní?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat – mám ID 1. stupně a mám nárok na starobní důchod. Chtěla bych pracovat dál, co je pro mne z hlediska odváděných daní výhodnější. Pobírat dál ID nebo zažádat o starobní důchod? Děkuji

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod a chci žádat o starobní. Co je výhodnější z hlediska daní?

Daňové zatížení ze zaměstnání se vám po přiznání starobního důchodu nijak nezmění:

§ 35ba odst. 1 písm c.) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.

I kdyby výše uvedené neplatilo, nemyslím, že daňový zvýhodnění 210 Kč měsíčně (2520 Kč ročně) by mělo mít nějaký vliv na vaše rozhodování o přiznání starobního důchodu, kde rozdíl mezi invalidním a starobním důchodem bude v tisících korun měsíčně.