Invalidní důchod po 65. roce věku

Otázka:

Dobrý den,
podle zákona můj odchod do důchodu je posunt o 5 let, jsem ročník 1952(20/10/1952) a ke dni 20/8/2015, odchodu do důchodu, jsem měl dobu pojištení menší než 31 let, ale větší než 20 let. Stale pracují, ale nyní jsem na DPN více než jeden rok (DPN končí 17/2/2019). V letošním roce mi bude 67 let a jsem vážně nemocný.
Dne 31/1/2019 posudková lékařka místního OSSZ v mé přítomnosti sdělila po telefonu mé praktické lékařce následující:
1) starobní důchod nelze, pacient nesplňuje DOBU POJIŠTĚNÍ
2) invalidní důchod nelze, protože má pacient DŮCHODOVÝ VĚK
3) prodloužení DPN nelze, protože má pacient DŮCHODOVÝ VĚK
Dotaz1: je nějaká možnost řešení?
Dotaz2: v případě, že po uplynutí DPN musím nastoupit do práce(i když to můj zdravotní stav nedovoluje), mám nárok na status OZZ (osoba zdravotně znevýhodněná) i když mi je více než 65 let?
Dotaz3:
v případě, že po uplynutí DPN musím nastoupit do práce (když se můj zdravotní stav ještě zhorší), mám vůbec nárok jít na nemocenskou a za jakých podmínek i když mi je více než 65 let?
Děkuji za každou poctivou odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod po 65. roce věku

Posudkový lékař nemá hodnotit to, zda splňujete nebo nesplňujte podmínku potřebné doby pojištění, ale má zhodnotit váš zdravotní stav. O příp. vzniku nároku na důchod následně rozhodne ČSSZ.

Po 65. roce věku vám skutečně nemůže být přiznán invalidní důchod (§ 38 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.), ale pokud byste byl uznán invalidním a získal i potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod (pojištění 5 let z posledních 10 let, nebo pojištěných 10 let z posledních 20 let), může vám být podle § 29 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. přiznán starobní důchod.

Status OZZ není nijak omezen věkem.

Pokud byste vyčerpal podpůrčí dobu nemocenské, nárok na nové nemocenské dávky máte až po 190 dnech výdělečné činnosti – § 26 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za vyčerpávající a rychlou odpověď. Doplňující dotaz je: dlouhodobá pracovní neschopnost DPN mi končí 17/2/2019 můžu nastoupit do práce a zároveň žádat o posuzování invalidity a následně žádat o starobní důchod ? Jinak, prosím, poraďte jak postupovat.
Děkuji mnohokrát

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Myslel jsem, že už jste si o invalidní důchod požádat. Pokud ne, učiňte tak – OSSZ nemůže vaši žádost odmítnout. Pokud budete uznán invalidním, posoudí ČSSZ váš nárok a bude-li vznik invalidity spadat do období po 65. narozeninách, ČSSZ žádost o invalidní důchod zamítne. Následně si můžete požádat o starobní důchod podle výše uvedeného § 29 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Jak je uvedeno výše, u tohoto důchodu musíte získat 5 let pojištění v posledních 10 letech nebo 10 let pojištění v posledních 20 letech.

Zda budete v dané době v dočasné pracovní neschopnosti nebo už v zaměstnání na výše uvedeném nic nemění.