V 67 letech pobírám invalidní důchod. Mám omezenou podpůrčí dobu jako starobní důchodce?

Otázka:

Dobrý den,
podle zákona můj odchod do důchodu je posunt o 5 let, jsem ročník 1952(20/10/1952) a ke dni 20/8/215, den odchodu do důchodu, jsem měl dobu pojištení menší než 31 let, ale větší než 20 let.Od 7/1/2019 jsem podle ustanovení§39 odst.1 zdp a§39 odst.2 písm. a) uznán invalidním pro invaliditu prvního stupně. Stale pracují, ale nyní jsem na DPN více než 70 dnů (DPN od 9/1/2020, další lékařská kontrola 30/4/2020).
Dne 28/4/2020 jsem dostal od OSSZ oznámení o ukončení výplaty dávky protože od 2.4.2020 do 30/4/2020 podle zákona o nemocenském pojištění poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně nemají nárok na nemocenské pro více než 70 dnů. Z výše uvedeného vyplívá,že jsem pouze pouze poživatel invalidního důchodu prvního stupně a nejsem pracující důchodce. Mám dva dotazy:
1- může OSSZ rozhodnout, že jsem poživatel starobního důchodu, když můj odchod do důchodu je podle zákona možný pouze od 20/8/2020 ?
2- má změstnanec 65+ let a zároveň poživatel invalidního důchodu prvního stupně nárok na vyčerpání podpurčí doby u nemocenského pro období větší než 70 dnů stejně jako každý jiný zaměstnanec ?
Děkuji Vám za čas, který jste mi věnoval, a budu se těšit na Vaši odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V 67 letech pobírám invalidní důchod. Mám omezenou podpůrčí dobu jako starobní důchodce?

Pokud jste byl po 65 roce věku uznán invalidním a získal jste potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod (tj. 5 let pojištění v posledních 10 letech, nebo 10 let pojištění v posledních 20 letech), nebyl vám přiznán invalidní důchod (§ 38 zákona č. 155/1995 Sb.), ale starobní důchod (§ 29 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.). Po 65. narozeninách nemůže nikdo pobírat český invalidní důchod, ale vždy jde o starobní důchod. Vy tedy nyní nepobíráte invalidní důchod, ale starobní důchod (i když ve výši invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně).

OSSZ o dávkách důchodového pojištění nerozhoduje. Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu jste obdržel od ČSSZ.

Vzhledem k tomu, že pobíráte starobní důchod, platí pro vás stejná omezení podpůrčí doby nemocenské jako u ostatních starobních důchodců.