Má invalida prvního stupně nárok na slevu na dani i po věku 65 let?

Otázka:

Dobrý den,
ke dni 20. 8. 2015, den odchodu do řádného důchodu, jsem měl dobu pojištění menší než 31, ale větší než 20 let, podle zákona můj odchod do řádného důchodu byl posunut o 5 let na 20. 8. 2020 (jsem ročník 1952). Vzhledem k tomu, že splňuji podmínky pro nárok na invalidní důchod a dne 20. 10. 2017 jsem dosáhl věku 65 let, náleželo mi v souladu s ustavením § 29 odst. 4 (zdp) starobní důchod. Mám invaliditu prvního stupně od 7. 1. 2019 a stále chodím do práce na zkrácení úvazek. Kvůli slevě na dani můj současný zaměstnavatel po mě vyžaduje potvrzení o invalidním důchodu z ČSSZ české správy sociálního zabezpečení. Mám následující 2 dotazy:
1) zdá invalida prvního stupně má nárok na takovou slevu i po věku 65 let?
2) Zdá invalida prvního stupně má nárok na potvrzení o invalidním důchodu?
Děkuji Vám za čas, který jste mi věnoval, a budu se těšit na Vaši odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má invalida prvního stupně nárok na slevu na dani i po věku 65 let?

Ano, pokud je posudek o invaliditě stále v platnosti, pak invalidita stále trvá a to i po přiznání starobního důchodu (není podstatné podle jakého odstavce § 29 zákona o důchodové pojištění je přiznán). Je možné i nadále uplatňovat slevu na dani na invaliditu – § 35ba odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb.

Potvrzení v tomto případě nevystavuje oddělení důchodového pojištění OSSZ (ti by vystavili potvrzení o pobíraném důchodu, tj. o starobním), ale oddělení lékařské posudkové služby (LPS).