Starobní důchod při zaměstnání na Slovensku v letech 1983 až 1993

Otázka:

Dobrý den, narodila jsem se v r. 1956, vychovala 2 děti. Mám české občanství. V r. 1983 – 1993 jsem pracovala na Slovensku, kam jsem odešla za manželem. V srpnu r. 1993 jsme se přestěhovali do ČR a zde pracuji doposud. Termín důchodu mám 7. června 2016. Prosím, kdy mám zažádat nejdříve o důchod a koho, co je pro mne nejvýhodnější pro výpočet důchodu? Můžu si zažádat o důchod jen v jednom státě? Děkuji.

Odpověď:

Starobní důchod při zaměstnání na Slovensku v letech 1983 až 1993

Vzhledem k tomu, že jste ke dni rozdělení federace měla zaměstnavatele na území dnešního Slovenska, bude vám veškerou dobu před 1. 1. 1993 hodnotit a vyplácet za ni důchod Slovensko. Po 31. 12. 1992 hodnotí dobu ta země, na jejímž území byla získána.

Slovensko vám tedy přizná důchod za dobu od začátku studia (učení) do roku 1993 a za dobu od srpna 1993 vám bude důchod platit Česká republika. Upozorňuji, že Slovensko má jiný důchodový věk než ČR – slovenský důchod tedy budete pobírat od jiného data, než důchod od České správy sociálního zabezpečení. Důchodový věk na Slovensku si spočítáte zde.

O důchod pouze z jednoho státu si sice požádat můžete, ale ten vám ho bude vyplácet pouze ve výše uvedeném rozsahu – ČR vám dobu do r. 1993 hodnotit nebude a stejně tak Slovensko nebude hodnotit dobu od r. 1993. Obejít výše uvedené není možné – nemůžete si vybrat, zda vám důchod bude platit ČR nebo SR.

Informace o českém starobním důchodu máme podrobně popsány zde.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

prosím, o doplňující odpověď k níže uvedenému :

  • nerozumím, proč mi má SR vyplácet důchod od začátku studia, když jsem pracovala od července 1973 do r. 1983 v ČR? Od r. 1983 – 1993 jsem pracovala v Bratislavě.
  • V SR mám nárok se 2 dětmi na důchod až v 61 letech, v ČR v 60 letech a 4 měsíce?

Můžu si na Slovensku důchodové pojištění doplatit, abych důchod pobírala stejně?

  • Kdy mám nejdříve požádat o důchod na Slovensku a kdy v ČR?

Děkuji Vám a přeji hezký den.

Odpověď doplněna:

Podle článku 20 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení (odkaz na web MPSV) se “doby zabezpečení získané přede dnem rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky se považují za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl zaměstnavatel občana sídlo ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem”. Vy jste ke dni rozdělení federace měla zaměstnavatele na území Slovenska a proto všechnu dobu do tohoto data bude hodnotit Slovensko (v souladu s výše uvedeným čl. 20).

Já se sice zabývám pouze českými důchodovými předpisy, ale není mi známo, že by doplacením doby pojištění bylo možné v některé zemi (na Slovensku téměř určitě ne) snížit důchodový věk. Pokud odejdete na Slovensku ke stejnému datu, jako je váš český důchodový věku, bude vám Slovenskem přiznán předčasný starobní důchod.

Kdy je možné žádat o starobní důchod máme popsáno ve výše uvedeném článku o starobním důchodu (doporučuji vám si ho přečíst) – je to nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání. O slovenský důchod je možné žádat zhruba se stejným předstihem.