Když získám slovenské občanství, budu mít nárok na slovenský důchod?

Otázka:

Dobrý den. Jsem ročník 58, do r. 1993 jsem měla slovenské občanství a žila v ČSR. Potom po rozdělení jsem si musela vybrat – tak jsem zvolila české občanství. Nyní mám invalidní důchod 1. st. a také jsem zažádala o navrácení slovenského občanství. Mohu pobírat ID z ČR i Slovenska. Děkuji.

Odpověď:

Když získám slovenské občanství, budu mít nárok na slovenský důchod?

To, zda máte české nebo slovenské občanství nebo i občanství obou zemí, nemá žádný vliv na nárok na české nebo slovenský důchod – ČR ani Slovensko vám nebude vyplácet důchod pouze za to, že máte občanství daného státu.

Případný důchod lze přiznat za získanou dobu pojištění:

  • Dobu před rozdělením federace (před 1. 1. 1993) hodnotí a vyplácí za ni důchod pouze jeden stát (ČR/SR) a to ten, na jehož území jste měla zaměstnavatele k 31. 12. 1992.
  • Za dobu od 1. 1. 1993 vyplácí důchod ten stát, na jehož území jste byla pojištěná.

Předpokládám, že k 31. 12. 1992 jste měla zaměstnavatele na území dnešní ČR a za dobu získanou do tohoto data vám důchod vyplácí Česko. Pokud je tomu tak a po 31. 12. 1992 jste na Slovensku nepracovala, nemůže vám být důchod ze Slovenska přiznán, protože jste tam nezískala žádnou dobu pojištění.