Zaměstnání na Slovensku v letech 1989 až 2014 a český starobní důchod

Otázka:

jakým zpusobem se mi bude vypočítávat duchod když jsem pracovala od 1970-1989 v české rep. a 1989-2014 na slovensku. Mám 1 dítě a při žádosti o predčastný duchod v české rep. mi vypočítala 700.-Kč. na měsíc….to jsem pracovala 20let za 700.-Kč.? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání na Slovensku v letech 1989 až 2014 a český starobní důchod

Podle toho, jak svoji situaci popisujete, byste žádný důchod od České správy sociálního zabezpečení (tj. od ČR) pobírat něměla. Za dobu před rozdělečním federace (před 1. 1. 1993) vyplácí důchod vždy jen jeden stát (Česko x Slovensko) a to ten, na jehož uzemí měl zaměstnavatel sídlo k 31. 12. 1992. Za dobu od 1. 1. 1993 vyplácí důchod vždy ten stát, na jehož uzemí jste byla “sociálně pojištěná”.

Vy jste měla ke dni rozdělení federace zaměstnavatele na Slovensku a všechnu dobu před tímto datem tedy bude hodnotit Slovenko. Po rozdělení federace jste již žádnou českou dobu pojištění nezískala, takže opět všechnu bude hodnotit Slovensko. Žádný důchod z ČR tedy pobírat nemáte (pokud přesně platí, co jste uvedla v dotazu). Pokud vám byl důchod z ČR přiznán, zřejmě jste získala nějakou krátší českou dobu pojištění po 31. 12. 1992 a za tuto vám byl důchod přiznán.