Zaměstnání v I.AA kategorii od r. 1983 do r. 1993 a snížení důchodového věku

Otázka:

mám nárok odejít dříve do starobního důchodu.Od 5.9 83 do 31.12.1993 jsem pracoval v kategorii AA hl.doly.Od té doby do současnosti pracuji ve stavebnictví.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v I.AA kategorii od r. 1983 do r. 1993 a snížení důchodového věku

Informace o kategoriích naleznete na této stránce. Kategorie byly zrušeny k 31. 12. 1992. K tomuto datu jste získal nejvýše 9 let zaměstnání v I.AA kategorii, což na snížení důchodového věku nestačí. Doporučuji ještě vaší situaci ověřit na místně příslušné OSSZ.