Pracovala jsem 12 let na Slovensku. Můžu žádat o částečný důchod ze Slovenska?

Otázka:

Narodila jsem se na Slovensku v roce 1951. Tam jsem pracovala 12 let (1969-1981) Od té doby jsem v ČR a pracuji (a pobírám starobní důchod od roku 2009). Můžu žádat o částečný důchod na Slovensku?

Odpověď:

Pracovala jsem 12 let na Slovensku. Můžu žádat o částečný důchod ze Slovenska?

Předpokládám, že nemáte na mysli „částečný“ důchod, ale tzv. „dílčí“ důchod, tedy důchod za dobu pojištění získanou v jiném státě. Ať tak či tak, Slovensko vám za vámi zmiňovanou dobu žádný důchod vyplácet nebude. Všechnu dobu pojištění získanou před 1. lednem 1993 hodnotí vždy jen jeden stát (ČR/Slovensko) a to ten, na jehož území měl žadatel zaměstnavatele k 31. 12. 1992 (den rozdělení Československa). Vy jste k tomuto datu měla zaměstnavatele v Česku, všechnu dobu před tímto datem vám tedy při výpočtu důchodu zhodnotila Česká republika a Slovensko vám důchod platit nebude.