Jaké doklady musím doložit k žádosti o starobní důchod? Jsem ČID 1.stupně

Otázka:

Jaké doklady musím doložit k žádosti o starobní důchod,jsem ČID 1.stupně.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaké doklady musím doložit k žádosti o starobní důchod? Jsem ČID 1.stupně

Základní informace o uplatnění žádosti o starobní důchod naleznete v základním článku o starobním důchodu. Jak je v článku uvedeno:

Před uplatněním žádosti o starobní důchod doporučujeme obrátit se alespoň jednou na místě příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení pro zjištění, které doklady má již ČSSZ ve své evidenci. Pracovník OSSZ nebude takové doklady požadovat.

K žádosti o starobní důchod se předkládají následující doklady (doklady, které má již ČSSZ v evidenci není třeba dokládat):

  • občanský průkaz,
  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  • vojenskou knížku nebo propouštěcí list, (pouze muži),
  • rodné listy dětí (pouze ženy),
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
  • evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • má-li být důchod vyplácet na bankovní účet, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, příp. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky). Výplata starobního důchodu může být prováděna pouze na účet důchodce nebo na účet manželky (manžela).

Doklady, které byly již doloženy k žádosti o invalidní důchod (např. rodné listy dětí nebo „účet“), není třeba znovu k žádosti o starobní důchod přikládat.