Souběh péče o dítě a evidence na úřadu práce

Otázka:

Dobrý den,
v srpnu 1992, kdy dcera dovršila 3 roky, jsem se zaevidovala na úřadu práce.
Jak se bude posuzovat rok evidence na úřadu práce, který zbýval do dovršení 4 roků dítěte? Bude započítán do celkové 4 leté péče o dítě nebo do celkové doby evidence na úřadu práce?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Souběh péče o dítě a evidence na úřadu práce

Při souběhu dob pojištění (vč. náhradních dob) se hodnotí pouze jedna a to ta, která je pro žadatele výhodnější – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Evidence na ÚP se hodnotí v rozsahu 80 %, péče o dítě do čtyř let věku se hodnotí na 100 % (je tedy výhodnější). Ve vašem případě se tedy bude přihlížet k péči o dítě do čtyř let věk, nikoliv v k evidenci na ÚP.