Snížení invalidního důchodu přiznaného podle zákona č. 100/1988 Sb.

Otázka:

Dobrý den,

prosím o konzultaci, zda nedošlo k protiprávnímu jednání ze strany ČSSZ, když jsem mluvila s pracovníky OSSZ, tak říkali, že se s takovýmto případem ještě nesetkali, aby bylo někomu z nenadání důchod ponížen. Matka si zažádala v březnu o přepočet důchodu a tam jí vystavili rozhodnutí, že jí ho najednou snižují o 2 tisíce korun. Už jsme podavali i námitky, které byly zamíntuty, tak jsme před rozhodnutím podat žalobu k soudu.

V příloze zasílám scan všech dostupných podkladů. Je to oscanované vše dohromady jak to šlo za sebou.

1. rozhodnutí č. I. – ze dne 26.3. 2019 – kdy si mamka zažádala o přepočítání důchodu
2. zároveň k tomu dostala i rozhodnutí č II. – kde se liší započitatelná doba z průměrného měsíčního výdělku – tam jí to počítali za roky 1986, 1992, 1991, 1990, 1989 – PMV činil 1077 Kč
3. v rozhodnutí ze dne 7. 9. 1994 – jí PMV činilo 2231 Kč – protože tam to počítali za roky 1985, 1986, 1992. 1991. 1990 – tam si myslím, že nastal tímto odlišný přepočet, z něhož se jí PMV ponížilo
4. evidenční listy důchodového pojištění v z roku 1985 – jako důkaz, že v té době pracovala

Na základě čeho ji to takto najednou ponížili a nezapočítali tam stejné doby jako jí pak vyšel PMV v rozhodnutí ze dne 7. 9. 1994?

Lze se tam odvolávat na zákon č. 155/1995 Sb. zákon o důchodovém pojištění §61 a odstavec 2

Máte tam i námitky, které jsem podávala ze dne 23. 4. 2019 a jejich odpověd v Rozhodnutí ze dne 7. 8. 2019

Děkuji a přeji pěkný zbytek dne.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Snížení invalidního důchodu přiznaného podle zákona č. 100/1988 Sb.

Problém je v tom, že při původním výpočtu invalidního důchodu byl chybně hodnocen i výdělek za rok 1985, i když tomu tak být nemělo. V důsledku špatného započtení započtení vyloučených dob došlo k neúměrnému navýšení průměrného měsíčního výdělku (PMV) a tím i spočítání vyššího invalidního důchodu. PMV tehdy vyšel přes 2000 a už ze zběžného pohledu na osobní list je zřejmé, že takového měsíčního výdělku vaše matka nedosahovala. Tím, že došlo k započtení zbylých vyloučených dob v uvedeném roce 1985 byl celý tento rok vyloučen a výdělek (nadhodnocený) se při výpočtu důchodu nezhodnotil. Pak byly zhodnoceny výdělky jiného roku (1989) a PMV vyšel nižší.

Pokud se přijde na to, že je důchod spočítán špatně (vyplácen ve vyšší částce), musí dojít k jeho snížení.

§ 61a zákona č. 155/1995 Sb. pouze řeší transformaci invalidního důchodu na starobní při dosažení 65 let. S výše uvedeným nemá nic společného a jde pouze o shodu náhod, že se uvedené řeší okolo 65. roku věku a ČSSZ zrovna v této době vydala z moci úřední i toto rozhodnutí.

Dle mého názoru případná žaloba nebude úspěšná.