Mám podat námitku, když chci změnit datum přiznání důchodu?

Otázka:

Dobrý den, mám nárok na odchod do důchodu 25.9.2017, zažádala jsem, pracovnice cssz mi nechtěla sepsat důchod (chovala se velmi negativně a chtěla jsem odejít), protože potvrzení ze zaměstnání mi personalistka nedala do ruky, ale zasílala přes datovou schránku,neměla jsem ho s sebou. Takže teď se mi nechce k ní na radu. Přišlo mi rozhodnutí o důchodu a nevím, zda uplatnit námitku. Celková dobu pojištění do 25.9.2017 16460 dnů, tj. 45 roků a 35 dnů, získaná doba pro stanovení výše proc. výměry, po snížení náhradní doby pojištění na 80% doba pojištění činí : 16056 dnů, tj. 43 roků a 361 dnů. A můj dotaz, když bych šla do důchodu o 4 dny později, pak 361+4= 365, což je rok, pomohlo by mi to při výpočtu výše důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám podat námitku, když chci změnit datum přiznání důchodu?

Námitka se uplatňuje proti rozhodnutí, které je chybné, na proti rozhodnutí, které „nevyšlo podle vašich představ“. Námitku tedy nepodávejte.

Požádat o změnu data přiznání důchodu můžete do 30 dnů ode dne, kdy jste obdržela rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Posunutím data přiznání důchodu o 4 dny dojde ke zvýšení důchodu o 1,5 % výpočtového základu (výpočtový základ najdete na rozhodnutí o důchodu).