Sirotčí důchod, když bych teď musela ze zdravotních důvodů přerušit studium

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když bych teď musela ze zdravotních důvodů přerušit studium na střední škole, protože nejsem schopna jít k maturitě a dostatečně navštěvovat školu tak, aby mě nevyhodili, odebrali by mi sirotčí důchod do té doby, než bych znovu nastoupila do 4.ročníku?
Nebo existuje nějaká klička, jak pobírat třeba částečný? Nejsme na tom teď dobře finančně. předem děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Sirotčí důchod, když bych teď musela ze zdravotních důvodů přerušit studium

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Tím je mimo studujícího dítěte i dítě, které:

  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Splnění první podmínky se prokazuje potvrzením ošetřující lékaře, ve kterém je výslovně uvedeno, že dítě pro nemoc nebo úraz nemůže studovat, jaká je diagnóza a jaké je předpokládané trvání nemoci. Tímto zle nezaopatřenost „pokrýt“ pouze dočasně.

U druhé varianty musíte být posouzena posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení, který určí, zda skutečně nejste z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna vykonávat výdělečnou činnost.

Pokud u vás nebude žádná z výše uvedených dvou variant možná, nárok na sirotčí důchod vám zanikne.

Žádné „kličky“ v tomto směru neexistují.