Rozhodují všichni posudkoví lékaři stejně?

Otázka:

Dobrý den, mám invalidní důchod 1- ztráta pracovní schopnosti je 40% na 1 rok, důchod jsem dostala poprvé. Nyní jsem pozvána za přítomnosti jinou OSSZ ke kontrolní lékařské prohlídce. Stav na který jsem dostala ID- je stejný, navíc mám disfunkci buněčné imunity a potíže se štínou žlázou. Je možné, že jedna 0SSZ důchod přizná a druhá ne. Uvažuji, že by měly všechny OSSZ postupovat stejně. Jak píšete, že všechno je možné. Jak probíhá kontrolní lékařská prohlídka- KLP?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Rozhodují všichni posudkoví lékaři stejně?

I když byste asi ráda slyšela, že při stejném zdravotním stavu je vždy postupováno stejně, tak zcela pravda to není. Každý posudkový lékař může mít poněkud odlišný pohled na zhodnocení zdravotního stavu. K velkým rozdílům by samozřejmě nemělo docházet, ale minimálně hodnocení +-10 % je určitě možné.

Kontrolní lékařská prohlídka probíhá totožně jako ta zjišťovací, kterou jste již zažila.