Co znamená lékařská prohlídka – zjišťovací?

Otázka:

Dobrý den,
byl mi přiznán invalidní důchod druhého stupně. Došel mi posudek o invaliditě – zjišťovací, kde paní doktorka rozepisuje výsledek posouzení zdravotního stavu. Prosím o vysvětlení, co znamená slovíčko – zjišťovací. Půjdu ještě na nějakou kontrolu, nebo mám čekat, až dojde z Prahy výpočet důchodu. Děkuji.

Odpověď:

Co znamená lékařská prohlídka – zjišťovací?

V zásadě existují dvě lékařské prohlídky pro účely posuzování invalidity. Zjišťovací lékařská prohlídka a kontrolní lékařská prohlídka. Zjišťovací lékařská prohlídka se provádí při žádosti o invalidní důchod, kontrolní lékařská prohlídka se provádí při kontrole zdravotního stavu u důchodců, kteří již invalidní důchod pobírají. Při obou se zdravotní stav hodnotí totožně.

Nyní (myšleno v nejbližší době) již na žádnou kontrolu nepůjdete, vyčkejte na rozhodnutí o důchodu, které vám zašle ČSSZ. Ke kontrolní lékařské prohlídce budete vyzvána Okresní správou sociálního zabezpečení (nejčastěji se provádí za jeden až tři roky).