Kdy bude další kontrolní prohlídka? V posudku je uvedeno „Ponechávám stupeň invalidity.“

Otázka:

Dobrý den, byla jsem pozvaná po 2 letech ke kontrolní lékařské prohlídce. Nyní mi poštou přišel Posudek o invaliditě 1. stupně, kde je napsáno, že: „Den vzniku invalidity: 26. 9. 2012 trvá“ a dále: „Ponechávám stupeň invalidity.“ Dá se z těchto vět nějak odvodit, kdy bude další kontrolní prohlídka? Děkuji.

Odpověď:

Kdy bude další kontrolní prohlídka? V posudku je uvedeno „Ponechávám stupeň invalidity.“

Bohužel z těchto informací není možné dovodit, zda byla stanovena další kontrolní lékařské prohlídka a do kdy má platnost nově vyhotovený posudek. Z vámi citovaných vět je pouze patrné, že v současné době stav odpovídá dříve přiznanému stupni invalidity.