Mohu žádost úplně zrušit a později požádat o předčasný důchod v roce 2023?

Otázka:

Dobrý den,
podnikám jako OSVČ a do řádného starobního důchodu mám termín 13.5.2024.
Vzhledem k valorizacím v letošním (2022) a v roce 2023 bych si chtěl nechat vypočítat předčasný starobní důchod k 31.12. 2022 a potom bych se rozhodl, zda do předčasného starobního důchodu půjdu. Počítám, že bych vykonával podnikatelskou činnost v plném rozsahu i nadále, tzn. žádost o předčasný důchod zatím bez výplaty.
Vzhledem k vytíženosti ČSSZ bych nyní tedy do 31.12.22 poslal přes https://eportal.cssz.cz/ vyplněný tiskopis „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění “ s tím, že se do 6 měsíců po podání dostavím na místně příslušnou SSZ k sepsání žádosti.
Předpokládám, že za den uplatnění nároku na tuto dávku se považuje den, kdy odesílám formulář „Uplatnění nároku na dávku…“ přes eportál ČSSZ .
K tomu mám dotazy:
1) Po sepsání žádosti a obdržení rozhodnutí od SSZ, kde bude vyčíslena výše dávky předčasného důchodu, mohu tuto žádost či rozhodnutí úplně zrušit a později požádat o předčasný důchod v roce 2023 nebo řádný důchod od 13.5.24?
2) Nebo mohu po zaslání rozhodnutí „pouze“ písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty a takovou žádost můžu podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu, tzn. změnu např. k 31.12.2023 a následně změnu k řádnému termínu 13.5.2024?
3) V případě přiznání předčasného důchodu k 31.12.2022 bez výplaty do doby řádného termínu, mohu vykonával podnikatelskou činnost jako OSVČ v plném rozsahu i nadále a bude se mi krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty odmazávat a získávat další dobu pojištění?
Děkuji moc.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu žádost úplně zrušit a později požádat o předčasný důchod v roce 2023?

Za den uplatnění nároku na předčasný důchod bude považován den, kdy tento formulář obdrží místně příslušná OSSZ. V případě jeho odeslání elektronicky se bude shodovat se dnem odeslání.

Zpětvzetí žádosti o důchod je možné do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. Změnit datum přiznání na datum na konci roku 2023 nebo v roce 2024 nebude možné, protože se bude jednat o datum vzdálené více než 4 měsíce (resp. 5), což zákon neumožňuje. ČSSZ by při takovém požadavku řízení zastavila.

U OSVČ musí samostatná výdělečná činnost zakládat účast na sociálním pojištění a to musí být zaplaceno. Pokud je tato podmínka splněna, dojde k odmazání krácení i získání další doby pojištění, jak to vysvětluji v článku o výpočtové zamítačce.