Proč mi nebyl započítán vyměřovací základ od r. 1980?

Otázka:

Dobrý den, měla bych také dotaz, týkající se mého přiznaného invalidního důchodu 3.st. Dle Osobního listu, který mi byl zaslán, mi nebyl započítán Vyměřovací základ za období mého zaměstnání po maturitě (od 1.9.1980-15.2.1986). Je nějaký logický důvod proč? Mám na toto období uschované Platové výměry podniku, ve kterém jsem v této době pracovala. Mám se tedy odvolat na prošetření? Bude to mít vliv na výši nyní vypočítaného invalidního důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Proč mi nebyl započítán vyměřovací základ od r. 1980?

Při výpočtu důchodu se výdělky (vyměřovací základy) před rokem 1986 nehodnotí – toto platí pro všechny důchody. Proto ani nejsou uvedeny na osobním listu důchodového pojištění. Před rokem 1986 se výdělky hodnotí pouze ve velmi specifických případech – např. v případě pozdějšího zaměstnání v zahraničí, kdy pro výpočet českého důchodu nezbývá dostatek výdělkově pokrytých roků (alespoň pět). To se ale týká mizivého počtu důchodů a nepředpokládám, že by šlo o váš případ.

Proč nemáte započteny výdělky do 1. 1. 1986 do 15. 2. 1986 se mohu je dohadovat, ale mohlo jít např. o mateřskou (žádné výdělky jste neměla – jedná se o tzv. vyloučenou dobu).

Zákonná úprava
§ 18 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986. Není-li však v takovém rozhodném období aspoň pět kalendářních roků s vyměřovacím základem pojištěnce (§ 16 odst. 3 a 8), prodlužuje se rozhodné období před rok 1986 postupně tak, aby zahrnovalo ještě jeden takový rok, nejvýše však kalendářní rok bezprostředně následující po roce, v němž pojištěnec dosáhl věku 18 let.