Není jasné, proč se důchod vypočítává až od roku 1986?

Otázka:

Dobrý den, pořád mi není jasné proč se důchod vypočítává až od roku 1986.Já pracuji od roku 1974. To znamená, že 12 let,jako bych neexi
stovala a vlastně důchod budu mít o to nižší.Díky za odpověď a vysvětlení.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Není jasné, proč se důchod vypočítává až od roku 1986?

To, že by se “důchod vypočítával až od roku 1986” není pravda. Celý výpočet starobního důchodu máme popsán zde. Doba pojištění se žadatelům, kterým je nyní přiznáván starobní důchod hodnotí od ukončení povinné školní docházky (tj. nástupem do učení, na střední školu atd.) a pouze vyměřovací základy (výdělky) se hodnotí nejdříve od roku 1986. Z výdělků se počítá tzv. osobní vyměřovací základ (průměrný měsíční výdělek v dnešní hodnotě peněz). Pokud by bylo rozhodné období bylo delší, rozpočítávalo by se sice více vyměřovacích základů, ale do delšího období. Vaše základní domněnka je tedy mylná.